Barnmat. Farligt eller inte? Palmolja osv.

Noterade för några veckor sedan att Semper har palmolja i sin välling(6 mån).
Om man nu googlar på palmolja så står det att -”Användandet av palmolja är ifrågasatt av miljöskäl och hälsoskäl. Bl.a. anges hotet mot mångfalden bland växt och djurarter av Greenpeace som skäl till att välja andra oljekällor”.

Jag kontaktade Semper och fick detta brev-

Det finns flera anledningar till varför vi använder oss av palmolja i våra barnprodukter:
Palmoljan är bra eftersom den tillsammans med en del övriga fetter ger en bra fettsammansättning som är väl anpassad för små barn.
För att få en så bra sammansättning av vegetabiliska oljor som möjligt använder vi i barnmat en blandning av oljor från flera olika växter.
Olika vegetabiliska oljor innehåller olika fettsyror och för att på bästa sätt följa de rekommendationer som finns för spädbarn använder vi en blandning i välling, gröt och modersmjölksersättningar. På så sätt tillgodoses behovet av fettsyror från n-6 och n-3 familjen.
I en del andra produkter för lite större barn används palmolja för att ge produkterna avsedd karaktär, t ex konsistens.

Palmoljan är relativt stabil mot oxidation, det vill säga att den härsknar inte lika snabbt som flera andra sorters fetter.
Ytterligare fördelar med palmoljan är att palmen har en avkastning per ytenhet som är högre än andra oljeväxter.
Det innebär att om man ersätter med andra oljeväxter (ex soja, raps) så behövs större arealer. Om Semper väljer att använda ekologiskt framställd olja så är det en väldigt liten volym och därmed en väldigt liten areal som påverkas.
Självfallet används ekologisk palmolja i ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Semper arbetar tillsammans med WWF och oljeindustrin för att långsiktigt påverka palmoljeindustrin i positiv riktning.
Kan alla hjälpa till att ställa högre krav på konventionellt framställd olja så ger det en större positiv inverkan på miljön och vi anser därför att vi bäst bidrar till en långsiktig bra palmoljehantering genom att arbeta med de s.k. standardkvalitéerna.

Semper köper palmolja som går att spåra till grupper av plantager.

Semper deltog i WWF:s möte (december 2005) där ”ett stegvis införande” av åtgärder framtagna genom Round Table on Sustainable Palm Oil – RSPO (http://www.rspo.org/) presenteras. Man avser att successivt flytta fram positionerna och aktivt arbeta i den anda som listan anger.

Certifierad palmolja är på väg in, vi bevakar detta löpande. Men ännu har vi inte haft möjlighet att köpa den.
Under alla år vi använt palmolja har vi varit, och är självfallet fortfarande, noga med att vi får olja endast från etablerade/gamla plantager, för att ha olja producerade under goda omständigheter och inte bidra till nya plantager. Vår leverantör är mycket aktiv i arbetet med hållbar palmoljeproduktion under bra förhållande, de håller oss hela tiden uppdaterade.

Med vänlig hälsning/Best regards

Konsumentrådgivare”

Jaha…så nu är jag kluven. Jag är kluven med anledning av att jag som vuxen är avrådd att förtära palmolja men det är plötsligt OK att ge sina småbarn det.
Hur ställer du/ni er till detta???
Jag är ingen expert!

Samma inlägg har jag lagt ut på disskusionforumet ”alltforforaldrar.se”

Kommentera